Jak działa firma logistyczna? Dowiedz się najciekawszych faktów

Jedną z ważniejszych usług oferowanych na nowoczesnym rynku jest logistyka, która ma na celu organizację oraz wspieranie procesów transportowych zarówno na terenie kraju, jak i całego świata. Na rynku działa wiele firm, które specjalizują się w różnych typach usług logistycznych. Jak w praktyce wygląda transport międzynarodowy?

Na czym polega logistyka?

Działania logistyczne obejmują obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, czynności transportowe i składowanie. W czasie działań tego typu trzeba podjąć decyzje dotyczące wyboru gałęzi transportu (kolejowy, morski, samochodowy, wodny śródlądowy, lotniczy, przesyłowy lub kombinowany), określonego przewoźnika, sposobu przewozu i drogi przewozu. W logistyce międzynarodowej operatorami często są duże firmy kurierskie, które przewożą paczki drogą lądową, morską lub lotniczą. Jednym z najbezpieczniejszych i najszybszy środków transportu jest fracht lotniczy.

Jak dostarcza się przesyłki w logistyce międzynarodowej?

W logistyce międzynarodowej dużą wagę przykłada się do sprawnie działającego systemu informatycznego, gdyż każda przesyłka ma swój kod, po którym rozpoznaje się ją w każdej części świata. Numer ten jest źródłem wielu cennych informacji, czyli danych adresata i nadawcy, zawartości przesyłki, informacje o danych urzędu celnego, przez który przechodziła oraz czy miała jakieś problemy podczas swojej podróży np. związane z uszkodzeniem. Podstawą tworzenia usługi w logistyce międzynarodowej jest posiadanie rozległej sieci informatycznej powiązanej z siecią kluczowych klientów – bez tego trudno o płynność wypełniania zadań.

Tajemnice sprawnej logistyki

Obecnie firmy logistyczne najczęściej opierają swoją działalność na współpracy ze sprawdzonymi podwykonawcami. Konieczne jest prawidłowe budowanie prawidłowej z nimi współpracy oferując im m.in. stałe zlecenia, terminowe wynagrodzenie oraz atrakcyjne programy lojalnościowe. Dzięki temu nie trzeba mieć dużej liczby samochodów, by sprawnie obsłużyć transport nawet na dużym obszarze. W podobny sposób rozwiązuje się kwestię powierzchni magazynowej – część powierzchni należy do firmy, a część jest wynajmowana. Nowoczesna logistyka opiera się także na wyszkolonych pracownikach – nie tworzy się stanowisk, a po prostu rozdziela się zadania. Bardzo ważna jest technologia komunikacyjna oparta na nowoczesnej sieci VAN. Sprawny system umożliwia m.in. standaryzację ustawień telefonów. Dzięki temu w każdym oddziale działa ten sam scenariusz, wiec gdy dany pracownik nie odbiera telefonu, połączenie jest automatycznie przełączane do innego pracownika z tego samego zespołu.

W logistyce w bardzo ważna jest niezawodna sieć informatyczna powiązana z siecią kluczowych klientów. Obecnie coraz więcej zadań deleguje się współpracownikom, by obsługa przebiegała szybko i bez problemów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *